13. 05. 2022
Správa o činnosti

Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2022

Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2022

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 1. štvrťrok 2022.

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach 1. štvrťroku 2022: 24 222 t

Množstvo vykúpených odpadov v 1. štvrťroku 2022:  4 401 t   

Priebežné údaje sú platné k 13. máju 2022.