15. 05. 2023
Správa o činnosti

Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2023

Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2023

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 1. kalendárny štvrťrok 2023.

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach v 1. kalendárnom štvrťroku 2023: 22 957 t

Množstvo vykúpených odpadov v 1. kalendárnom štvrťroku 2023:  3 902 t   

Priebežné údaje sú platné k 12. máju 2023.