05. 08. 2021
Správa o činnosti

Sumárna evidencia odpadov za 2. štvrťrok 2021

Sumárna evidencia odpadov za 2. štvrťrok 2021

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 2. štvrťrok 2021

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach 2. štvrťroku 2021: 27 086 t

Množstvo vykúpených odpadov v 2. štvrťroku 2021:  5 338 t   

Priebežné údaje sú platné k 4. augustu 2021.