06. 08. 2019
Správa o činnosti

Sumárna evidencia odpadov za 2. štvrťrok 2019

Sumárna evidencia odpadov za 2. štvrťrok 2019

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 2. štvrťrok 2019.

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach v 2. štvrťroku 2019: 21 414 t

Množstvo vykúpených odpadov v 2. štvrťroku 2019: 12 397 t   

Údaje sú platné k 6. augustu 2019.