12. 08. 2022
Správa o činnosti

Sumárna evidencia odpadov za 2. štvrťrok 2022

Sumárna evidencia odpadov za 2. štvrťrok 2022

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 2. štvrťrok 2022

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach 2. štvrťroku 2022: 25 856 t

Množstvo vykúpených odpadov v 2. štvrťroku 2022:  5 349 t   

Priebežné údaje sú platné k 12. augustu 2022