14. 08. 2023
Správa o činnosti

Sumárna evidencia odpadov za 2. štvrťrok 2023

Sumárna evidencia odpadov za 2. štvrťrok 2023

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 2. kalendárny štvrťrok 2023.

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach 2. kalendárnom štvrťroku 2023: 25 157 t

Množstvo vykúpených odpadov v 2. kalendárnom štvrťroku 2023:  3 773 t

Priebežné údaje sú platné k 1. augustu 2023