SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV ZA 3. ŠTVRŤROK
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 3. štvrťrok 2020.

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach 3. štvrťroku 2020: 25 554 t

Množstvo vykúpených odpadov 3. štvrťroku 2020: 4 659 t   

Priebežné údaje sú platné k 10. novembru 2020.