15. 02. 2021
Správa o činnosti

Sumárna evidencia odpadov za 4. štvrťrok 2020

Sumárna evidencia odpadov za 4. štvrťrok 2020

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 4. kalendárny štvrťrok 2020

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach v 4. kalendárnom štvrťroku 2020: 25 227 t

Množstvo vykúpených odpadov v 4. kalendárnom štvrťroku 2020:  6 858 t   

Priebežné údaje sú platné k 10. februáru 2021.