14. 02. 2020
Článok

Sumárna evidencia odpadov za 4. štvrťrok 2019

Sumárna evidencia odpadov za 4. štvrťrok 2019
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 4. štvrťrok 2019.

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach 4. štvrťroku 2019: 22 923  t

Množstvo vykúpených odpadov 4. štvrťroku 2019: 9 406 t   

Priebežné údaje sú platné k 11.2.2020.