13. 02. 2023
Správa o činnosti

Sumárna evidencia odpadov za 4. štvrťrok 2022

Sumárna evidencia odpadov za 4. štvrťrok 2022

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 4. kalendárny štvrťrok 2022

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach v 4. kalendárnom štvrťroku 2022: 23 717,611 t

Množstvo vykúpených odpadov v 4. kalendárnom štvrťroku 2022:  12 513,574 t   

Priebežné údaje sú platné k 10. februáru 2023.