05. 04. 2019

Súťaž Mladých reportérov pre životné prostredie 2019

Súťaž Mladých reportérov pre životné prostredie 2019
OZV ENVI - PAK bola súčasťou odbornej poroty, ktorá hodnotila 55 prihlásených príspevkov v kategóriách článok, fotografia a video. Žiaci a pedagógovia zapojení do programu Mladí reportéri pre životné prostredie aj v tomto školskom roku svojou účasťou v súťaži ukázali, že sú akční, tvoriví a profesionálni.

Súťaž je „len“ prostriedkom, ako aktivizovať mladých ľudí. Skutočné výsledky je cítiť všade tam, kde Mladí reportéri pôsobia: keď v Spišskej Novej Vsi navštevujú kaviarne s ambíciou vyhlásiť prvé bezslamkové mesto na Slovensku, v Cirkevnej základnej škole Narnia šijú vrecúška na zeleninu a ovocie zo starých záclon, aby ich rozdávali nakupujúcim alebo keď žiačky ZŠ v Majcichove odfotia čiernu skládku a tá je vzápätí odstránená.

Ešte pred pár týždňami to bola obyčajná ulica s obyčajným domom v malej slovenskej obci na západe Slovenska. Pred domom kopa odpadu a nevšímaví okoloidúci. Až prišli tri Mladé reportérky pre životné prostredia, urobili fotku, nazvali ju „Tam, kde ani pes neštekne“ a publikovali. A o pár dní nato táto kopa – akoby zázrakom – zmizla.  Túto iniciatívu ocenila porotkyňa Katarina Kretter Cenou ENVI - PAK:  „Teší ma, že niekedy stačí naozaj málo – nebyť ľahostajný, zaujímať sa o svoje okolie a mať chuť riešiť problém. Je veľkým zadosťučinením, že názov Mladí reportéri neznamená, že nemôžu už teraz meniť svet k lepšiemu.“

Ocenení reportéri síce nedostanú žiadne vecné ceny, ale pozvánku na praktický štvordenný workshop a príležitosť ďalej rozvíjať žurnalistické zručnosti. Víťazné práce postupujú do medzinárodného kola súťaže, kde sa stretnú s víťazmi z vyše 30 krajín zapojených do programu Mladí reportéri pre životné prostredie z celého sveta. Výsledky budú zverejnené 5. júna (Svetový deň životného prostredia).

Ako vyplýva z metodiky programu, reportéri sa venujú lokálnym témam, ktoré trápia ich a ich okolie. Až deväť zo 16 ocenených príspevkov sa venovalo téme minimalizácie odpadu, ktorou posledné roky žije celé Slovensko. „Veľmi nás teší, že v ocenených prácach Skutočne eko, Ako móda (ne)ničí našu planétu, Povedzme si to BEZ OBALU a Tajný život trhoviska naši reportéri ukazujú, že mladí Slováci už myslia bezobalovo a bezodpadovo,“ hovorí Klaudia Medalová, koordinátorka programu. „V programe pribúda aktivizmu zameraného na pozitívne riešenia. Naša dlhoročná reportérka s množstvom medzinárodných ocenení, Adriána Henčeková, vo svojom článku Iniciatíva za prvé bezslamkové mesto na Slovensku predstavuje kampaň tímu mladých reportérok v Spišskej Novej Vsi, ktorú spoluorganizuje“, dodala.

Reportéri tiež upozorňujú na problémy svetelného znečistenia (Kam sa stratila tma)  či problémstavby obchvatu vedúceho cez územie, ktoré je súčasťou Natura 2000 (Vyšší záujem verzus oblasť chránenej fauny v NATURA 2000.) Tím študentov z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove sa snaží vrátiť späť úle do areálu školskej záhrady  (Včely v meste: malý hmyz, veľký problém) a žiačky z Majcichova pátrali po koreňoch znečistenia rieky Nitra (Znečistenie rieky Nitra nepozná hranice).

"Je úžasné vidieť, ako mladí reportéri rastú a vyvíjajú sa. V súťaži máme stále viac zaujímavých tém a každoročne nás prekvapujú aj jednotliví účastníci svojim vlastným pohľadom na problémy životného prostredia," uviedla Lucia Szabová z GreenPeace, ktorá práce Mladých reportérov hodnotí už šesť rokovSpolu s ňou sú v porote aj ďalší odborníci na životné prostredie, regionálne médiá a environmentálne vzdelávanie: Radovan Stoklasa (fotograf), Eva Mišovičová (novinárka), Kvetoslava Rabélyová (program Zelená škola), Katarína Kretter (ENVI - PAK) a Richard Medal (riaditeľ Centra environmentálnych aktivít Trenčín).

Jedinečnosť environmentálneho vzdelávacieho problému Mladí reportéri pre životné prostredie je v tom, že mladí ľudia vo veku 11-21 rokov (pod vedením pedagógov a rodičov) skúmajú lokálne problémy, aktivizujú okolie a navrhujú riešenia. Svoje zistenia spracujú do reportážnych príspevkov, publikujú a šíria. Program na Slovensku koordinuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a zastrešuje Špirála, sieť environmentálne-výchovných organizácií. Medzinárodným koordinátorom programu je Nadácia pre environmentálne vzdelávanie (FEE, www.fee.global) so sídlom v Kodani.