22. 01. 2021

Tepelné ostrovy môžu byť minulosťou

Tepelné ostrovy môžu byť minulosťou
Mestské tepelné ostrovy vznikajú prehrievaním zastavaných oblastí, keďže pôvodnú plochu vegetácie prekryl asfalt a betón. Absorbujú slnečné žiarenie a mestá vykazujú výrazne vyššiu teplotu, ako má okolie.

Šesť mladých tímov vedcov prinieslo riešenia, ktoré pomôžu znížiť negatívne dopady tepelných ostrovov na komfort a zdravie obyvateľov. Počas polročného projektu Lifbee Academy získavali študenti know-how a skúsenosti od odborníkov z priemyslu, ktoré následne využili pri kreovaní vlastných nápadov. Vznikli unikátne riešenia, ktorých hlavným cieľom bola ekológia, obehovosť, dizajn, funkčnosť či škálovateľnosť.

Mladé vedecké tímy zostavené zo študentov biológie, bioinformatiky, biochémie, dizajnu či informačných technológií v rámci projektu Lifbee Academy prezentovali 21.1.2021 svoje riešenia tepelných ostrovov. Odborná porota a hodnotitelia, medzi ktorými sme nechýbali ani my, vybrala víťazný projekt, ktorého autorom je tím Biocels. Ich plánom je využitie prírodnej suroviny – hubových micélií na vytvorenie stavebného materiálu, ktoré by nahradil betónové tvárnice a bol využiteľný napr. ako strešná krytina, dlažba do miest, kvetináče a pod.

Riaditeľka komunikácie a marketingu Katarína Kretter, ako jedna z hodnotiteľov projektov, stanovila kritérium, ktoré vo svojich projektoch museli tímy zohľadniť. Bolo ním kritérium cirkulárnej ekonomiky. Teda aby tímy navrhli také riešenia, ktoré budú mať čo najdlhšiu životnosť. Zároveň by mal byť dopad použitých materiálov na životné prostredie potom, ako sa stanú odpadom, čo najmenší – mali by byť ľahko recyklovateľné, alebo biologicky rozložiteľné. „Všetky tímy sa s naším kritériom výborne popasovali a prišli s nápadmi, pri ktorých zohľadnili nielen recyklovateľnosť, ale aj ekologickú stopu – aby zdroje potrebné pri riešeniach boli dostupné v čo najmenšej vzdialenosti od použitia,“ ocenila environmentálny prístup účastníkov Katarína Kretter.

Všetkým zúčastneným tímom prajeme veľa energie a tvorivých síl do dotiahnutia projektov do úspešného konca a uvedenia na trh.

Tu si môžete vypočuť inšpiratívne prezentácie projektov, spätnú väzbu hodnotiteľov, ako aj a závery odbornej poroty: 

https://www.facebook.com/177997438984098/videos/331264068070775