29. 07. 2022

Tešíme sa dosiahnutým úspechom v roku 2021

V roku 2021 a zároveň v osemnástom roku pôsobenia na trhu spoločnosť ENVI - PAK aj napriek pretrvávajúcej pandémii splnila všetky povinnosti a zabezpečila kvalitné služby pre svojich zákazníkov.

Aj v roku 2021 OZV ENVI - PAK prinášala efektívne riešenia, analyzovala stav triedeného zberu v mestách a obciach a kontinuálne zlepšovala procesy spolu so zástupcami samospráv a zberových spoločností. ENVI - PAK zabezpečil splnenie povinností  pre zmluvných výrobcov, ktorí uviedli na trh takmer 237 tisíc ton obalov a neobalových výrobkov. V mestách, obciach a priemyselných prevádzkach zabezpečil vyzbieranie takmer 227 tisíc ton odpadov z obalov a neobalových výrobkov, čím spoločne so svojimi partnermi značnou mierou prispel k čistejšiemu Slovensku.

Ak chcete vedieť viac o službách, činnosti a aktivitách ENVI - PAK, prečítajte si Správu o činnosti za rok 2021, ktorú nájdete TU.