11. 08. 2022

Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát Zodpovednej spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát Zodpovednej spoločnosti
Zelená Župa – Trenčiansky samosprávny kraj sa v júni 2022 zapojila do projektu Zodpovedná spoločnosť, prešla kompletným environmentálnym auditom zo strany spoločnosti ENVI - PAK a získala certifikát základnej úrovne. 

Trenčiansky samosprávny kraj získal ocenenie ako prvá samospráva na Slovensku a pridal sa tým k organizáciám, ktoré sa certifikátom už môžu pochváliť. Slávnostne sme ho odovzdali priamo do rúk predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku. "Tešíme sa, že nielen výrobcovia, ale aj samosprávy chcú napredovať v ochrane životného prostredia a šetrení primárnymi zdrojmi. Veríme, že Zelená župa – Trenčiansky samosprávny kraj inšpirujú aj ostatné župy či mestá a obce", skonštatovala riaditeľka komunikácie ENVI - PAK Katarína Kretter.

Zodpovedná spoločnosť je medzinárodný partnerský projekt OZV ENVI - PAK zameraný na zvýšenie vedomostí, zručností a návykov týkajúcich sa triedenia odpadov, na zmenu spotrebiteľského správania a prevzatie zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijeme.