Triedilo sa aj na Vranovskom jarmoku
Čo triedenie znamená pre Vranovčanov sme sa pýtali na XXV. Vranovskom jarmoku. Mnohí ho považujú za dôležité a berú ho ako súčasť bežného života. Našli sa i takí, čo netriedia vôbec, ale mali záujem naučiť sa to. Stretli sme sa s veľkým záujmom škôl o triedenie odpadu. Mesto Vranov ich informovalo o našich aktivitách na Vranovskom jarmoku, oni neváhali a v pravidelných intervaloch vysielali celé triedy pozrieť sa, ako správne triediť odpad. 

O triedenie nemali záujem len tí najmenší, so záujmom nás počúvali aj stredoškoláci. Tí už čo to o triedení vedeli, pýtali sa nás na „pikošky“, čo by do kontajnerov na triedený zber hádzať nemali.  Aj starší obyvatelia mesta Vranov sa zastavovali v našom náučnom stánku a radili sa, ako správne triediť odpad. Popri tom si mohli spraviť test ekologickej stopy na životnom prostredí. Pozitívne je, že v tomto meste sme našli len zopár „ekovrahov“, ostatní sa k životnému prostrediu stavajú zodpovedne a šetrne. Dospelí ocenili aj informáciu, že za triedený zber v ich meste už neplatia, všetky poplatky za triedenie odpadu totiž hradí ENVI - PAK. 

Počas tohto  dňa sme školili aj pedagógov a environmentálnych pracovníkov mesta Vranov a priľahlých obcí, ktorým sme do hĺbky vysvetľovali viac o histórii odpadu, správnom triedení a o tom, čo sa deje s odpadom po jeho vytriedení a vyhodení do správneho kontajnera. Dostali od nás aj materiály a edukačné pomôcky pre žiakov základných a materských škôl, ktoré môžu využiť pri svojom vyučovacom procese. 

 

Triedenie odpadu s ENVI - PAK

Triedenie odpadu s ENVI - PAK

Triedenie odpadu s ENVI - PAK