06. 07. 2022

Triediť odpad je POHODA

Triediť odpad je POHODA
Tešíme sa, že aj tento rok je ENVI - PAK partnerom najväčšieho multižánrového festivalu na Slovensku.

Ako partner v triedení sa budeme na 25. ročníku festivalu POHODA starať o správne, dôsledné a profesionálne triedenie papierového, plastového, bio či kuchynského odpadu. Miesto pre triedenie tu budú mať aj elektro odpad, zálohované obaly či cigaretové ohorky. ENVI - PAK spolu s dobrovoľníkmi z projektu ECOmenius bude počas troch festivalových dní ochotne asistovať a odpovedať na otázky, kam s odpadom, s ktorým si návštevníci nebudú vedieť dať rady. Tešíme sa na vás na POHODE, najčistejšom slovenskom festivale.