Učili sme triediť odpad na Žilinských dňoch zdravia
Prostredie okolo nás je pre zdravie človeka veľmi dôležité. Ako sa správať k životnému prostrediu, neznečisťovať ho, neplytvať energiami, vodou a najmä ako triediť odpad sme učili na Žilinských dňoch zdravia

Prostredie okolo nás je pre zdravie človeka veľmi dôležité. Ako sa správať k životnému prostrediu, neznečisťovať ho, neplytvať energiami, vodou a najmä ako triediť odpad sme učili na Žilinských dňoch zdravia.

Obyvatelia Žiliny mali možnosť spraviť si test ekologickej stopy na životnom prostredí. Zistili, či sa správajú ako ekoboh, ekosapiens, alebo ako nezodpovedný ekovrah, ktorého životné prostredie vôbec nezaujíma. Že sa ľudia začínajú stavať k svojmu okoliu zodpovednejšie bolo vidno aj na malých deťoch, ktoré sa už v škole učia, ako správne triediť odpad a doma so svojimi rodičmi potom naučené praktizujú. A nielen deti sa chovajú zodpovednejšie. Mnohokrát sa pri nás zastavili staršie dámy, aby sa nám posťažovali na svojich susedov, ktorí takí zodpovední nie sú. Ďakovali nám za to, že pomáhame šíriť myšlienku triedenia a recyklácie ďalej. ENVI - PAK im na oplátku, za správny prístup k triedeniu, venoval materiály o správnom triedení a upomienkové predmety. 

Pozitívne naklonení k triedeniu boli aj na Mestskom úrade, kde nám pomohli zorganizovať prednášku pre učiteľov všetkých základných a materských škôl, ktorým sme takto počas Žilinských dní zdravia odovzdali naše skúsenosti, rady a rôzne edukatívne materiály pre deti. Veríme, že naša účasť v Žiline bola prospešná a že takto o rok sa počet ekobohov zvýši.

Žilinské dni zdravia - triedenie odpadu   Žilinské dni zdravia - triedenie odpadu

Žilinské dni zdravia - triedenie odpadu   Žilinské dni zdravia - triedenie odpadu