01. 04. 2021

Veselú Veľkú noc!

Veselú Veľkú noc!
Vážení partneri a priatelia, toto budú snáď posledné veľkonočné sviatky zahalené rúškom. Napriek tejto neľahkej situácii, ktorá do značnej miery zmenila naše bežné dni, Vám celý tím ENVI - PAK želá čo najpríjemnejšie prežitie sviatkov Veľkej noci a najmä pevné zdravie!