Vezmi si ma! ENVI-PAK vyzýva na boj proti voľne pohodenému odpadu

Odštartovali sme kampaň Vezmi si ma, ktorej hlavným cieľom je prepojiť a podporiť existujúce iniciatívy, ktoré bojujú proti voľne pohodenému odpadu v mestách a obciach. Kampani predchádzal prieskum, v ktorom sme zisťovali, ako vnímajú situáciu s odpadmi slovenské mestá a obce. Výsledky ukázali, že až 40 % zapojených obcí má problém s tzv. litteringom, teda voľne pohodeným odpadom. V najbližších dňoch sa vyberieme do troch samospráv v troch rôznych krajoch Slovenska, kde spoločne zabojujeme proti litteringu.

Nechceme čakať na to, čo povie Brusel. Ideme bojovať proti litteringu už teraz

Dnes sú výrobcovia aj podľa zákona zodpovední za svoje výrobky od ich vzniku, až do ich spracovania, keď sa z nich stane odpad. Európska únia však chystá legislatívu, na základe ktorej budú výrobcovia finančne zodpovedať aj za tie výrobky, ktoré budú voľne pohodené ako odpad. „My nechceme čakať, kým sa z toho stane povinnosť z Bruselu, ale rozhodli sme sa konať proaktívne. Zároveň nechceme konkurovať už existujúcim projektom.  Naším cieľom je spojiť a podporiť to, čo tu už je a reálne v našich obciach a mestách funguje,“ uviedla Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK.

 

Obce trápi voľne pohodený odpad aj nedostatočné triedenie

V lete sme oslovili všetky obce a mestá, ktoré máme v súčasnosti zazmluvnené. Z 1323 sa aktívne zapojilo 497. Takmer 40 % z nich uviedlo, že má problém s voľne pohodeným odpadom na svojom území. Ide predovšetkým o malé vidiecke obce do 1 000 obyvateľov a samosprávy v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. Ďalším veľkým problémom pre viac ako dve tretiny samospráv je nedostatočné triedenie odpadu obyvateľmi. Polovica zúčastnených obcí v prieskume uviedla riešenie nedostatočného triedenia odpadu svojimi občanmi ako prioritu v oblasti odpadového hospodárstva.

 

Aktívne sú hlavne väčšie mestá

Najaktívnejšie sú obce predovšetkým z Bratislavského a Trenčianskeho kraja, resp. samosprávy s viac ako 10 000 obyvateľmi. Zhruba tretina z nich pri organizácii podujatí zameraných na problémy s odpadom spolupracovala aj s neziskovými organizáciami alebo občianskymi združeniami. Najčastejšou aktivitou bolo upratovanie organizované samotnou obcou, ale aj vzdelávanie o nakladaní s odpadom, prípadne svojpomocné upratovanie občanov. Zaujímavosťou je pomerne vysoký podiel akcií realizovaných miestnymi školami.

 

Kampaň podporujú aj známe osobnosti

A v čom kampaň spočíva? „Na začiatok sme vybrali tri mestá: Diakovce na západe, Považskú Bystricu v strede a Humenné na východe Slovenska. Všetky tieto mestá uviedli, že majú problém s voľne pohodeným odpadom, ale zároveň sú u nich aj aktívne organizácie, ktoré majú chuť problém riešiť. Chceme im preto dať organizačnú aj logistickú podporu a vyzvať tých, čo už sú aktívni, aby si vzali kamarátov, rodiny aj známych a tentokrát ich prišlo zbierať odpad ešte viac,“ vysvetľuje Kretter.

Do kampane sa zapoja aj známe osobnosti ako napr. herečka Lujza Garajová Schrameková, moderátor Michal Sabo či youtuberka Patra Bene a ďalší. „Cieľom je, aby sa časom do kampane zapojilo čo najviac miest a obcí. Na stránke www.vezmisi.ma môže ktokoľvek zistiť, či a ako je jeho obec už aktívna v tejto oblasti, a ak nie je, je tu jednoduchý návod, ako sa podobné podujatie dá zorganizovať,“ uzatvára Kretter.   

Mapu bojovníkov proti odpadu nájdete tu.