02. 10. 2020
Článok

Svetový čistiaci deň aj v znamení Vezmi si ma!

Svetový čistiaci deň aj v znamení Vezmi si ma!

Slovensko je opäť o niečo čistejšie! Prostredníctvom iniciatívy Vezmi si ma sa do Svetového čistiaceho dňa zapojilo aj 15 miest a obcí, v ktorých zabezpečuje triedený zber odpadu OZV ENVI - PAK. Počas podujatia sa v nich podarilo vyzbierať takmer 500 vriec a vyše dve tony odpadu v kontajneroch.

Aj obce a mestá, v ktorých OZV ENVI - PAK zabezpečuje a financuje triedený zber, sa zapojili do Svetového čistiaceho dňa prostredníctvom iniciatívy Vezmi si ma. Množstvo dobrovoľníkov čistilo svoje okolie v Turzovke, Dubnici nad Váhom, Krompachoch, Kurimanoch, Trenčianskych Tepliciach, Čaradiciach, Vranove nad Topľou, Poprade, Vrábľoch, Veľkom Krtíši, Čaradiciach, Holíči, Michalovciach, Jelšave, Trnave a v Snine. Spoločnosť tieto čistenia podporila vrecami a rukavicami.  „Tešíme sa, že sa zapojilo množstvo ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí, v ktorom žijú. Iniciatívu Vezmi si ma sme priniesli práve preto, že veľmi citlivo vnímame problém voľne pohodeného odpadu v prírode. Naším cieľom je motivovať ľudí, aby voči nemu neboli ľahostajní a keď niekde v prírode odpad vidia, nech ho jednoducho zdvihnú a odhodia tam, kam patrí,“ vysvetlila Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti ENVI - PAK.

Vyzbierali sa tony rôzneho odpadu

V spomínaných mestách a obciach sa vyzbieralo takmer 500 vriec odpadu. „Niektoré obce zbierali rovno do väčších kontajnerov. Teda okrem tých 500 vriec sa vyzbierali aj ďalšie 2 tony odpadu,“ dodala Kretter. Čistilo sa na rôznych miestach. V parkoch, na sídliskách či turistických chodníkoch a našlo sa tam naozaj čokoľvek. Ako uviedol Jaroslav Čársky z mesta Holíč, u nich sa upratovalo v okolí Veterného mlynu a dobrovoľníci vzali z prírody okrem vriec s odpadom aj rôzne pneumatiky či kočíky. Lesy a prírodu čistili aj v Turzovke.  „Nechápem, ako môže niekto vyhodiť toľko vecí, naložiť ich do auta a zaviesť do lesa, napriek tomu, že máme zberný dvor a ľudia tam môžu odpad priviesť zadarmo. Dvakrát ročne tiež mesto zadarmo objemný odpad zbiera,“ prezradila Agáta Machovčáková z mediálneho úseku mesta Turzovka. V obci Čaradice sa do zberu zapojilo približne 40 dobrovoľníkov, ktorí odpadom pohodeným v lese a jeho blízkosti naplnili sedem plných traktorových vlečiek. Našli tam odpad všetkého druhu, pričom len sklo, ktoré sa v prírode rozkladá tisícky rokov,  naplnilo jednu vlečku.

Okrem dobrovoľníkov sa zapojili aj rôzne združenia a kluby

V Trnave sa čistila lokalita Kamenný mlyn a organizáciu si vzalo na svoje plecia OZ Lepšia Trnava. Ako nám prezradila Dominika Slezáková z referátu verejnoprospešných služieb v Trnave, vyzbieraného odpadu bolo v tejto lokalite 1,07 tony. V Dubnici nad Váhom sa do zbierania zapojili ľudia z Hokejového klubu Spartak Dubnica, obyvatelia sídliska Za traťou a jednotlivci. Vyzbierali odpad, ktorý znečisťoval koryto potoka, okolie zimného štadióna, okolie železničnej trate, Dubničky a sídlisko Za traťou. V Poprade sa podarilo vyčistiť okolie pri Lome a lesoparku v mestskej časti Kvetnica.

Nezaháľali ani školy a úradníci

Aj samotní pracovníci mestských a obecných úradov išli svojim občanom príkladom. V Krompachoch takto zamestnanci čistili lesné chodníky a v Jelšave, ako nám prezradila Zuzana Chlebušová, sa zamestnanci mestského úradu a mestských organizácií zamerali na zber odpadu na turistickom chodníku na Starý hrad. Základná škola s materskou školou Jelšava tiež čistili turistické chodníky a členovia Mestského záhradkárskeho spolku vyzbierali odpad v okolí záhradkárskej oblasti. Sninu čistili školské zariadenia – materská aj základná škola, gymnázium a centrum voľného času. Vo Vrábľoch sa napríklad počas tohto podujatia podarilo vyčistiť priestor s rozlohou cca 200 000 m2.

Iniciatíva Vezmi si ma spája

September sa niesol v duchu čistiacich aktivít. Iniciatíva Vezmi si ma už niekoľko mesiacov pravidelne prináša prostredníctvom sociálnych sietí a travel blogerov Milana bez MapyAndrey Zahurancovej výzvy, ktoré motivujú ľudí, aby neboli ľahostajní voči svojmu okoliu a pridali sa k tým, ktorí zbierajú odpadky aj počas bežnej prechádzky. Okrem toho iniciatíva podporuje aj iné čistenia. Naposledy to bolo aj veľké dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto Nadácie Pontis, kde Vezmi si ma zastrešila 25 aktivít a firemní dobrovoľníci počas nich vyzbierali 720 vriec odpadu. Samozrejme, ani Svetový čistiaci deň, ktorého organizátorom na Slovensku je OZ Upracme Slovensko,  nemohol ostať bez povšimnutia. ENVI - PAK, ktorý je iniciátorom projektu Vezmi si ma, vyzval obce a mestá, kde zabezpečuje triedený zber, aby sa pridali k čisteniu a pomohli tak urobiť zo Slovenska opäť o čosi krajšou krajinu. „Sme radi, že sa do čistiacich aktivít zapája čoraz viac ľudí. Veríme, že aj vďaka takýmto podujatiam budeme mať krajšie a zdravšie životné prostredie a motivujeme čo najviac ľudí, aby sa k iniciatíve pridali,“ dodala na záver Kretter z OZV ENVI - PAK.