25. 01. 2023

Vo voľne pohodenom odpade dominovali cigaretové ohorky, vyplynulo z jesennej analýzy ENVI - PAK

Pred 2 rokmi začal ENVI - PAK, ako iniciátor projektu Vezmi si ma spusteného v roku 2019, pravidelne zbierať a analyzovať vyzbieraný voľne pohodený odpad. Začiatkom jesene tohto roka uskutočnil analýzu vyzbieraného odpadu v 32 lokalitách.

Po vyzbieraní bol odpad roztriedený do 12 skupín, vyhodnotili sa jednotlivé počty a následne vytriedili do príslušných kontajnerov či vriec. V prírode a na obývaných územiach sa nachádzalo na rozdiel od predošlých zberov najviac odpadu z cigaretových ohorkov a rôznych druhov plastu (kelímky od jogurtov, tvarohu, fľaše od kozmetických produktov, oleja, mlieka, hračky). Plastový odpad z PET fliaš, ktorý bol v minulosti v prírode častým druhom odpadu, klesol až na 7. z  12 položiek.

Analýza odpadu prebiehala v 32 lokalitách na Slovensku

K 11 lokalitám naprieč Slovenskom, v ktorých prebiehal zber v predošlom období, pribudlo ďalších 21. K lokalitám - Alekšince, Kunovská priehrada, bratislavská MČ Vrakuňa, Rybany, Žiar nad Hronom, Detva, Dlhé Klčovo pri Ondave, Horný Badín, banský náučný chodník v Kvetnici, Gemerská Hôrka v Plešivci a k vodnej nádrži Bobrovec sa pridali mestá Košice, Dolný Kubín (Sŕňacie), Brezno, Trnava, bratislavské mestské časti Lamač, Petržalka, Karlova Ves, Koliba, Prievoz, Trávniky, Dúbravka, Pezinok, Jur pri Bratislave, obce Závod, Podolie, Hodruša - Hámre, Nižná Boca, Sečovská Polianka, Slovenský Grob, Senec – Veľký Biel, Záhorie – vojenské lesy.

Zálohovanie PET a nápojových plechoviek sa odzrkadľuje vo výsledku analýzy

Od 1. januára 2022 na Slovensku zálohujeme okrem skla aj PET nápojové obaly a nápojové plechovky. Výsledky tohtoročnej jesennej analýzy ukazujú významný úbytok týchto dvoch druhov obalov v celkovo vyzbieranom odpade, pričom rôzne druhy plastov si zachovávajú vyrovnané skóre nad 20 %. Počet nápojových plechoviek klesol z takmer 21 % z celkového množstva vyzbieraného odpadu v prírode v roku 2020 na necelé 4 % a počet druhej zálohovanej komodity – PET fliaš z necelých 18 % na 5,3 %. Sklo si drží od roku 2020 latku vo výške okolo 6 %, aj keď v roku 2021 vykázalo dvojnásobnú hodnotu. Najväčším skokanom tohtoročnej analýzy je cigaretový odpad, ktorý z necelých 15 % v minulom roku podrástol na takmer 26 %.

„Tento rok ovplyvnili výsledky analýzy voľne pohodeného odpadu dva zásadné faktory. Prvým je zavedenie zálohovania PET nápojových obalov a nápojových plechoviek, druhým je významné zvýšenie lokalít a počtu ľudí, ktorí sa na analýze podieľali. Preto aj výsledky tohtoročnej analýzy môžu vykazovať isté odchýlky oproti minulosti. Pre nás sú však dôležité najmä pre správne nastavenie komunikácie s verejnosťou, klientmi a samosprávami. Ich relevantnosť je zrejmá vo výraznom znížení počtu zálohovaných obalov a stabilných hodnotách ostatných druhov plastov, ktorých je stále nepomerne viac ako tých zálohovaných“, zhodnotila výsledky analýzy Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu OZV ENVI - PAK a dodala, že: „práve rôzne druhy plastov a cigaretový odpad, ktoré majú v litteringu významný podiel, sú komoditami, na ktoré sa ENVI - PAK už dlhšie zameriava pri vzdelávaní a osvete.“

Cigaretový odpad dominuje na západe, rôzne druhy plastov v strede Slovenska

Na západnom Slovensku vrátane Bratislavy má rekordný podiel cigaretový odpad (35,93 %). Na druhom mieste sú rôzne druhy plastov okrem PET fliaš (18,49 %), nasleduje iný odpad napr. textil, elektrospotrebiče, stavebný materiál, keramika, zmesový odpad (12,33 %) a papier (7,29 %). Ostatné vyzbierané druhy odpadu majú minimálny podiel na celkovom zbere.

V strede Slovenska si prvenstvo vybojovali rôzne druhy plastov (30,42 %), druhú priečku prekvapivo získali nápojové plechovky (13,43 %) a tretí v poradí je cigaretový odpad (9,22 %). Vysoké percento nápojových plechoviek môže súvisieť s tým, že do konca júna mohli obchody dopredávať obaly, ktoré ešte nepodliehali zálohovaniu.

Na východe si tiež udržiavajú smutné prvenstvo rôzne druhy plastov (20 %), v tesnom závese skončili iný odpad (14,22 %) a PET nápojové obaly (11,33 %), pre ktoré platí už spomenutý možný dopredaj nezálohovaných PET fliaš do konca prvého polroku.

Čo sú ľudia ochotní ponechať prírode

Ak ste si niekedy na prechádzke lesom alebo dedinou všímali odpad na zemi, určite sa v ňom nachádzali rôzne druhy plastov, ohorky z cigariet, použité papierové vreckovky, či obaly z nápojov a sladkostí. Týchto druhov odpadu sa nachádzalo najviac aj v rámci analýz. Pravidlom je, že ľudia skôr vypustia z ruky odpad tam, kde sa už nachádza iný, lebo veď jeden ohorok sa v kope iných stratí. Zložitejšie je to s väčšími predmetmi, ktorých sa ľudia potrebujú zbaviť a nevyužijú legálnu cestu na zberný dvor. Radšej si dajú tú námahu odviesť nepotrebné veci na lesa alebo na čiernu skládku, akých je na Slovensku evidovaných okolo 8000. V poslednej analýze sa vyskytoval aj taký odpad, ako je posteľná či spodná bielizeň, ponožky, opasok, topánky, sedadlo z bicykla, rám na obraz, stavebný odpad, elektrospotrebiče či pneumatiky. Od roku 2025 majú mať obce povinnosť zo zákona zaviesť triedený zber textilu. Azda tak, ako zavedením zálohovania ubudli v prírode nápojové PET fľaše a plechovky, prinesie aj triedený zber textilu viac čistoty do našej prírody.