Vyhlásenie RÚZ o výsledkoch systému RZV
Informácie o výsledkoch systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), ktoré boli súčasťou správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike za rok 2019.

Teší nás, že výrobcovia, ktorí manažujú a financujú triedený zber v obciach, splnili už v roku 2018 ciele recyklácie odpadov z obalov, ktoré Európska únia vytýčila pre rok 2025. Aj keď Slovenská republika cieľ recyklovať 50 % komunálneho odpadu do konca roka 2019 nesplnila (podarilo sa jej recyklovať 40,3 % komunálneho odpadu), výrobcovia prostredníctvom OZV dosiahli úroveň recyklácie obalov až 66,6 %. V recyklácii plastových obalov sme dokonca 6. najúspešnejšou krajinou v EÚ.

Republiková únia zamestnávateľov ako združenie, ktoré zastupuje najväčších výrobcov a OZV, víta skutočnosť, že MŽP SR pozitívne hodnotí práve činnosť výrobcov v rámci systému RZV a skutočné dáta potvrdzujú, že tento koncept má svoje opodstatnenie v rámci odpadového hospodárstva, dlhodobo plní svoje ciele a významne svojím podielom prispieva k postupnému plneniu záväzkov v oblasti recyklácie komunálneho odpadu.

Zároveň veríme, že dodržiavanie nastavených pravidiel bude dôsledne  kontrolované, čo povedie k tomu, aby si všetci aktéri systému RZV plnili svoje zákonné povinnosti. Nevyhnutné je uplatňovanie sankcií pre všetkých, ktorí vedome svoje legislatívne povinnosti obchádzajú. Viac si prečítate TU.