20. 12. 2017

Zamestnanci spoločnosti ENVI - PAK pomohli triediť odpad

Zamestnanci spoločnosti ENVI - PAK pomohli triediť odpad
V  predvianočnom čase sa zamestnanci spoločnosti ENVI - PAK  aktívne zapojili do triedenia odpadu na triediacej linke v Malackách. Dvanásť ľudí sa pustilo do triedenia toho, čo už ako vytriedené prišlo na triedičku. Triedili, vážili, aby nakoniec zistili, koľko nečistôt sa v už vytriedenom odpade nachádza. „Triediť vyseparované, je bežná činnosť na triedičke, a zistenia ukázali, že je nutná. Ľudia v mnohých prípadoch neseparujú správne. Na recykláciu a ďalšie spracovanie musí byť odpad čistý a správne vytriedený, vysvetlil Juraj Schwarz, konateľ spoločnosti TEKOS Malacky.  

V súčasnosti sa na Slovensku triedi a recykluje sklo, papier, plasty, kovy, nápojové kartóny, elektroodpad, batérie a akumulátory a pneumatiky.

Podľa slov Ing. Juraja Schwarza je triedenie odpadu na Slovensku neustále nepostačujúce, produkujeme stále viac odpadu a zároveň sa skládky zväčšujú. Slováci sa síce v triedení zlepšujú, ale separujú v malej miere alebo odpad nevedia  správne vytriediť. I v Malackách sme sa o tom presvedčili na vlastné oči. Zamestnancom ENVI - PAK prešlo rukami množstvo odpadu, ktorý bol neprávne vytriedený (v plastoch sme napríklad našli zvyšky jedál, fľaše od farieb, fólie znečistené napr. náterovými hmotami, podlahové krytiny (linoleum z PVC), plasty znečistené zeminou ale ani mŕtve zvieratá tu tiež nie sú raritou). Častým problémom je nezmenšený objem , čím prázdne plastové fľaše, či kartóny zaberajú zbytočne veľa miesta. Zberová spoločnosť tak vyváža miesto odpadu vzduch.

Práve na Vianoce odbaľujeme darčeky, konzumujeme viac ako zvyčajne. Ale je to aj čas, kedy by sme sa mali zamyslieť a pomôcť prírode i samým sebe a zvážiť nákup nepotrebných vecí. Najkrajším darčekom sú spoločné chvíle s rodinou.