Zamestnanci Unileveru sa chceli dozvedieť viac o triedení odpadu, prizvali si na to ENVI - PAK
Unilever je dlhoročným klientom ENVI - PAK, ktorý si vzorne plní svoje povinnosti v oblasti odpadov. To im však nestačilo, a preto nás požiadali, aby sme im znovu spravili prednášku o triedení odpadov pre zamestnancov bratislavskej kancelárie.

Takúto prednášku už v minulosti absolvovali, ale boli zvedaví na novinky zo sveta odpadov. Nový zákon o odpadoch sa stal účinný len pred necelým rokom a mnohé sa zmenilo aj pre bežných občanov, akými sú aj zamestnanci Unileveru. Mnohí z nich kládli otázky, ktoré si vopred pripravili, alebo im počas prednášky spontánne napadli. Tak sa naša prednáška stala diskusiou, čo bolo aj pre nás príjemné.

Okrem prednášky o správnom triedení odpadov chceli vedieť viac o možnostiach úspory kancelárskeho papiera, pretože sa snažia byť environmentálne zodpovední a v bratislavskej kancelárii sa im úspora tohto druhu papiera nie vždy darí. Pripravili sme si pre nich prednášku o svetovej spotrebe papiera, recyklácii či jeho znovupoužití. Boli prekvapení, koľko stromov by mohli zachrániť, ak by sa správali o čosi zodpovednejšie. Dokonca sami prišli s návrhmi, že by radi zasadili nové stromčeky. Príkladom im môže byť Čína, kde majú zákon, ktorý hovorí o tom, že každý človek nad 11 rokov musí ročne zasadiť aspoň jeden strom. Čínske rodiny to vzali vážne a ročne vysadia i viacej stromov, než je členov domácností. Bodaj by to tak bolo aj v prípade Unileveru.

Po prednáškach si mali možnosť vyplniť test ekologickej stopy a zistiť, ako veľmi sú environmentálne zodpovední, vyplniť deväť úloh digitálneho pracovného zošita na www.triedime.sk alebo sa zahrať na triedenie na dotykovej TV obrazovke. Páčilo sa im to tak, že k Triedime.sk sa vrátia aj doma so svojimi deťmi.

Školenie o triedení odpadu - Unilever

Školenie o triedení odpadu - Unilever

Školenie o triedení odpadu - Unilever

Školenie o triedení odpadu - Unilever