27. 04. 2021

Zmysluplne strávená energia v čase lockdownu

Zmysluplne strávená energia v čase lockdownu
Národné kolo súťaže Mladých reportérov 2021, s ktorými ENVI - PAK dlhodobo spolupracuje, vyvrcholilo predstavením jej víťazov v Deň Zeme, 22. apríla. Tímy reportérov zo 14 škôl prihlásili do súťaže 63 článkov, fotografií a videí, v ktorých sa s vlastným invenčným vkladom venovali lokálnym problémom životného prostredia a ich riešeniam v čase lockdownu.

Súťažiaci vo veku 11 až 25 rokov, rozdelení podľa veku do 3 kategórií, si mohli vybrať zo 4 žurnalistických žánrov – článok, video, reportážna fotografia a kampaňová fotografia. Okrem víťazov v každej kategórii a žánri boli udelené aj ceny pre celkového víťaza za reportážnu a kampaňovú foto nazvané Kde je voda? a Kolobeh, ktorú získala Nina Justusová zo ZŠ Mládežnícka z Púchova. Reportážnou fotkou poukazuje na zátoku Váhu pri obci Udiča, kde sa bývalé príťažlivé rekreačné miesto letných rybárov a zimných korčuliarov zmenilo na nelákavé bahnisté územie s naplaveninami odpadkov. Autorka fotografie sa pýta, kde sa voda stratila a prečo? Možných odpovedí je viacero, riešenie zatiaľ žiadne. Jej kampaňové foto Kolobeh predstavuje aktivity od spracovania biologického odpadu z domácnosti cez vznik kompostu až po zrod nového života rastliny.

Celkové víťazstvo za foto-príbeh s názvom Kosa, čo dáva život si odniesla Ľudmila Slivová z Gymnázia SŠ D. Tatarku v Poprade. Venuje sa v ňom riešeniu ochrany lúčnej biodiverzity kosením lúk ručnými kosami, čo si mladí reportéri počas jedného víkendu aj vlastnoručne vyskúšali.

„Mladí reportéri svojimi súťažnými príspevkami ukázali svoj talent a citlivé vnímanie lokálnych problémov, ktoré súvisia so životným prostredím. Vybrať najlepších preto nebolo pre porotu jednoduché.“  Vyjadrila svoje pocity jedna z členiek odbornej poroty, Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti ENVI - PAK, ktorá udelila aj špeciálnu cenu ENVI - PAK za foto-príbeh Ako zmenšili smetný kôš. Jej autori, Gregor Šturdík a Lucia Klučárová zo ZŠ J. Palárika v Majcichove ukázali, že správnym triedením môžeme vo svojej domácnosti znížiť množstvo komunálneho odpadu až o tri štvrtiny.

Významný úspech zaznamenali reportéri zo ZŠ K. Kuffnera zo Sládkovičova, ktorí ako nováčik v súťaži získali rekordných 6 ocenení. Prvé miesto udelila odborná porota Andrei Takácsovej za foto-príbeh Zmysluplná energia. Dokumentuje v ňom, ako sa dajú znížiť emisie a uhlíková stopa. Tým, že miesto elektrickej energie, ktorú by jej rodina minula na pozeranie TV, na čas strávený na tablete, počítači a mobile, ktorý vďaka dištančnému vzdelávaniu aj tak vzrástol, minie svoju energiu na čas s blízkymi, pohyb a aktivity vonku. Zároveň takto strávený čas – s rodinou, pri hre, dobrej hudbe, knihe, či so zvieratkom, prispieva k duševnému zdraviu a obohacuje kvalitu života.

Radka Lamačková zo Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici, odkiaľ pochádza tradične silná zostava reportérov, zvíťazila s článkom Čo nám pribalila pandémia. Snažila sa v ňom nájsť spôsob, ako ďalej zužitkovať papierové a plastové obaly z donáškových služieb, využívané vo zvýšenej miere práve v čase pandémie, aby neskončili v odpade.

Celoslovenská súťaž Mladých reportérov priniesla množstvo zaujímavých príspevkov týkajúcich sa triedenia, recyklácie, nového života produktov, ale aj rôznych foriem ochrany životného prostredia a jeho obyvateľov. Všetky nájdete na ich stránke www.mladireporteri.sk.

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je certifikovaný vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education - FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11-25 rokov. Do programu je zapojených viac ako 275 000 reportérov zo 42 krajín z celého sveta. Víťazné práce z národného kola postupujú do medzinárodnej súťaže, kde jej reportéri získali v posledných rokoch najvyššie ocenenia a Slovensko patrilo k najúspešnejším krajinám.

V prípade priaznivej pandemickej situácie sa ocenení stretnú na tradičnom terénnom workshope, kde budú pracovať pod vedením odborníkov z oblasti životného prostredia a médií.

Program YRE, ktorý získal v tomto roku Enviro cenu ATLAS za osvetové aktivity v roku 2020 od Nadácie VÚB, rozvíja environmentálne povedomie žiakov, mediálne zručnosti a aktívne občianstvo. Študenti skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne v spolupráci so samosprávou, odborníkmi a dotknutou verejnosťou. Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou. Na Slovensku program koordinuje trenčianske Centrum environmentálnych aktivít, garantom je sieť environmentálne - výchovných organizácií Špirála, ktorá združuje neziskové mimovládne organizácie. Odbornú porotu tvoria Lucia Szabová (GreenPeace), Radovan Stoklasa (fotograf), Eva Mišovičová (novinárka), Kvetoslava Rabélyová (program Zelená škola), Katarína Kretter (OZV ENVI - PAK) a Richard Medal (riaditeľ Centra environmentálnych aktivít Trenčín).