OZV ENVI-PAK: Zoznam obcí 2018
OZV ENVI - PAK v zmysle platnej odpadovej legislatívy zaslala na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zoznam obcí, s ktorými má na kalendárny rok 2018 uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

Predmetný zoznam obcí OZV ENVI - PAK zverejňuje aj na svojom webovom sídle, nájdete ho TU.  

Všetkým zmluvným obciam ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu v nasledujúcom období.

 

V prípade záujmu o doplňujúce informácie sa môžete obrátiť na odborníkov v ENVI-PAK, a.s.