images/ilustracne/vyrobca_neobalovych_vyrobcov

KTO JE VÝROBCA NEOBALOVÝCH VÝROBKOV?

Výrobcom neobalových výrobkov je výrobca takého výrobku, ktorý:


  • nie je obalom a ani nie je určený na balenie,
  • odpad z tohto výrobku tvorí súčasť komunálneho odpadu,
  • môže byť vyrobený z materiálov: sklo, papier a lepenka a plast.


Podľa § 73 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je výrobca neobalových výrobkov osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku:

a) vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR,

b) prepraví alebo si nechá prepraviť na územie SR z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR, alebo

c) dovezie alebo si nechá doviezť na územie SR z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR.


Uvedenie neobalového výrobku na trh je prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu z iného ako členského štátu do SR do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu SR v rámci podnikateľskej činnosti, za poplatok alebo bezplatne.

images/ilustracne/neobalovy-vyrobok-plastova-stolicka

Definícia neobalového výrobku

Neobalový výrobok je v zmysle § 73 ods. 3 zákona o odpadoch výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu:


a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu PET (okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie) a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu PE, PP, PS, PVC, alebo PA (okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie).

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem hygienického a sanitárneho papiera, výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, cigaretového papiera, karbónového kopírovacieho papiera, filtračného papiera, papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, cenín, kníh.

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla.

images/ilustracne/neobalovy-vyrobok-kalendar

Typickými reprezentantmi neobalových výrobkov sú napríklad:

  • papierové výrobky: noviny, časopisy, letáky, propagačné materiály a pod., papier a lepenka: novinový papier, kraft papier, pergamen, obálky, bloky, časopisy, letáky, katalógy, kalendáre, a iné; (Výrobcami sú napr. vydavatelia periodík, tlačiarne, zadávatelia tlače letákov a pod.)
  • plastové výrobky: kuchynský riad, kúpacie vane, tašky, nábytok, hračky, a pod.;
  • sklo: kuchynské, stolové (sklenené vázy, poháre), kancelárske, laboratórne; sklo ťahané, liate, tabuľové, stavebné; bižutéria, a pod.


Nie ste si istí, či spadáte pod vyššie uvedené body? V OZV ENVI - PAK vám radi pomôžeme dodatočnými informáciami a následným plnením zákonných povinností.

images/ilustracne/20240320_160356-kopia

Máte otázku, zaujímavú ponuku alebo potrebujete poradiť?