images/ilustracne/vyrobca_obalov

KTO JE VÝROBCA OBALOV?

Výrobca obalov nie je subjekt, ktorý vyrába samotné obaly. Nie je to teda výrobca prázdnych plastových fliaš, papierových krabíc, sklených fliaš, nápojových kartónov ani kovových konzerv. Výrobcom obalov je taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

  • balí alebo plní tovar do obalov a uvádza ho na trh pod svojou obchodnou značkou,
  • je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa uvádza na trh,
  • dováža a uvádza na trh balené výrobky,
  • distribuuje obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru (obaly, do ktorých si zákazník balí tovar),
  • ako distribútor používa obal na zabalenie tovaru alebo na naplnenie tovarom (obaly, do ktorých balí pre zákazníka tovar obsluha),
  • poskytuje prázdne obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému spotrebiteľovi.
images/ilustracne/shutterstock_744161467

Definícia obalu

Obalom je v zmysle § 52 zákona o odpadoch výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch 79/2015 Z. z.; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.


Nie ste si istí, či spadáte pod vyššie uvedené body? OZV ENVI - PAK  vám rada pomôže dodatočnými informáciami a následným plnením zákonných povinností.

images/ilustracne/20240320_160356-kopia

Máte otázku, zaujímavú ponuku alebo potrebujete poradiť?