Referencie
Se společností ENVI PAK spolupracuje naše firma LINEA Slovensko od roku 2007. Velmi kladně hodnotíme ochotu, profesionalitu a odbornost vztahového manažera. Všechny odborné služby a poradenství převyšují běžný standard. Důležité pro nás je také zabezpečení informací o změnách v legislativě. Za bezproblémovou spolupráci děkujeme.
LINEA Slovensko spol. s r.o.
Pre každú slušnú spoločnosť je plnenie si legislatívnych povinností v akejkoľvek oblasti samozrejmosťou. Pre nás tomu nie je inak ani v oblasti životného prostredia. Pri výbere OZV je dôležité mať istotu, že si svoje povinnosti splníme. Preto sme si vybrali spoločnosť ENVI - PAK. Týmto výberom sme nezískali len túto garanciu, ale aj benefity v podobe legislatívneho servisu a školení. Oceňujeme aj veľmi viditeľné pôsobenie spoločnosti ENVI - PAK smerom k informovanosti, vzdelávaniu a enviroedukácii širokej verejnosti.
MILSY a. s.
So spoločnosťou ENVI - PAK, a. s spolupracujeme na slovenskom trhu už niekoľko rokov a aj prostredníctvom týchto riadkov by sme sa chceli poďakovať za mimoriadne profesionálny prístup, ktorý nám pomáha napĺňať jeden z našich najdôležitejších cieľov - správať sa environmentálne k nášmu životnému prostrediu. Odborné zázemie spoločnosti Simply You Slovakia s.r.o. tvoria skúsení manažéri a špecialisti v odbore. Spoločnosť taktiež spolupracuje s externými odborníkmi - lekármi, ktorí tiež často pôsobia ako aktívni garanti niektorých prípravkov. Logistické a operatívne zázemie spoločnosti zabezpečuje vlastný tím špecialistov a farmaceutických reprezentantov. Okrem našich produktov a služieb je potrebné tiež zabezpečiť, aby sa odpad, ktorý vznikne, bezpečne zlikvidoval a nezaťažoval životné prostredie. Na Slovensku sa nám to darí zabezpečiť práve vďaka ENVI - PAK.
Simply You Slovakia s.r.o.
BAL SLOVAKIA, s.r.o. spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK, a. s. od roku 2006. Uvedomujeme si dopad svojich činností a produktov na životné prostredie. Pri zavádzaní zákonných predpisov v odpadovom hospodárstve do praxe je rozhodnutie spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI – PAK, a. s. výbornou voľbou. Všetky odborné služby a poradenstvo, ktoré nám ENVI-PAK, a.s. poskytuje, vysoko prevyšuje bežný štandard. Na naše otázky a požiadavky reaguje promptne a bez zbytočného odkladu. Vďaka tomu si plníme všetky povinnosti, ktoré nám ukladá zákon. Vysoko hodnotíme ochotu, profesionalitu a odbornosť vzťahového manažéra ENVI – PAK, a. s. ako aj pravidelné informácie o zmenách v legislatíve.
BAL SLOVAKIA, s.r.o.
Naša spoločnosť si uvedomujeme dopad svojich činností a produktov na životné prostredie. Zavádzanie oblasti zákonných predpisov v odpadovom hospodárstve do praxe je náročnou úlohou, aj preto naše rozhodnutie spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI – PAK, a. s., ktorá je už dlhodobo etablovaná na Slovensku v oblasti triedeného zberu odpadov sa ukázalo ako správny krok. Vysoko hodnotíme, ochotu, profesionalitu a odbornosť pracovníkov ENVI – PAK, a. s., ako aj pravidelné informácie o zmenách v legislatíve.
HARTMANN - RICO a.s.
So spoločnosťou ENVI - PAK, a.s. spolupracujeme už od roku 2008. Poskytuje nám odborné poradenstvo a legislatívny servis v oblasti triedeného zberu odpadov z obalov. Vďaka ochrannej známke ZELENÝ BOD na obaloch výrobkov deklarujeme, že naša spoločnosť HECHT SK, spol. s r.o. má zodpovedný vzťah k životnému prostrediu a zároveň rozvíjame systém zbierania a zhodnocovania odpadov z obalov. Pozitívne hodnotíme pravidelné informácie o zmenách v legislatíve a upozorňovanie na kvartálne zasielanie výkazov. Oceňujeme prístup a dobrú komunikáciu s pánom Bakovkom, fungujúce služby a schopnosť dohodnúť sa aj pri niektorých neočakávaných situáciách, ktoré bolo potrebné v priebehu rokov vyriešiť.
HECHT SK, spol. s.r.o.
Spoločnosť ENVI - PAK a ich interný systém mi pomáha dlhodobo správne zadávať presné množstvo uvedených obalov a neobalových výrobkov na trh. Hlavná vďaka patrí pánovi Bakovkovi, ktorý mi kedykoľvek zodpovedal na každú otázku a pomohol mi pri úvodnom zabezpečovaní legislatívnych povinností týkajúcich sa odpadov z obalov.
ecohearth, s.r.o.
Spoločnosť HELL ENERGY SK s.r.o. si uvedomuje environmentálny dopad našich činností, to je jeden z dôvodov na spoluprácu s ENVI-PAK pri plnení neľahkých povinností zo zákona o odpadoch. Naša niekoľko ročná spolupráca je pre nás prínosnou hlavne kvôli kvalite služieb právneho poradenstva ohľadne platnej legislatívy, osobného prístupu k zákazníkovi. Vždy sa máme na koho obrátiť z otázkou a vždy dostávame ľudskú odpoveď.
HELL ENERGY SK, s.r.o.
Spoločnosť Mäspoma spol. s.r.o. Zvolen spolupracuje s OZV ENVI – PAK, a.s., už od roku 2006. Spoločnosť ENVI - PAK nám vždy posiela všetky informácie ohľadom legislatívy, prípadne iných zmien týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Oceňujeme veľkú pomoc pri nepochopení niektorých nových paragrafov a vyhláškach súvisiacich so zákonom o odpadoch z obalov. Taktiež sú veľmi nápomocní pri vypisovaní výkazov. Pomohli nám aj pravidelné semináre, kde odborní zamestnanci prednášali nové právne predpisy a jasne vysvetľovali legislatívne problémy. Odborné aj právne poradenstvo ENVI - PAK funguje na vysokej úrovni a je pre nás veľkým prínosom. Sme presvedčení, že oblasť odpadového hospodárstva je dôležitá pre celú našu spoločnosť a zaslúži si našu maximálnu pozornosť. Preto vyzdvihujeme činnosť OZV ENVI - PAK a veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej kvalitná a dlhodobá.
Mäspoma s.r.o.
Vysoko oceňujeme profesionálnu spoluprácu s organizáciou ENVI - PAK a direct mailing zo strany spoločnosti, vždy presné informácie ohľadom zmien v legislatíve a promptné reakcie na naše otázky. Celý proces nakladania s odpadom nám výhradne zabezpečuje daná spoločnosť a všetky otázky a požiadavky, sú vždy zodpovedané obratom, za čo by som vyzdvihla prácu obchodného zástupcu pre náš región. Veľká profesionalita, ochota a ústretovosť.
SOUDAL