Referencie
GLOBAL DRINKS, s. r. o. , ako dovozca a distribútor potravín, sa snaží pristupovať k životnému prostrediu zodpovedne a dodržiavať všetky normy dané európskou legislatívou. Na základe týchto kritérií sme si ako partnera v oblasti zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov vybrali spoločnosť ENVI - PAK, a. s., s ktorou spolupracujeme už niekoľko rokov. Oceňujeme, že spoločnosť ENVI - PAK ponúka svojim partnerom možnosť zúčastniť sa odborných seminárov, ktoré pravidelne zabezpečuje. Z dôvodu vysokej odbornej úrovne a poskytovania nadštandardného servisu je pre nás ENVI - PAK, a. s., dlhodobým a serióznym partnerom.
GLOBAL DRINKS, s. r. o.
Spoločnosť ATC - JR, s. r. o. , spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK už od roku 2005. Toto partnerstvo nám už niekoľko rokov pomáha nielen plniť legislatívne požiadavky, ale zároveň nám pomáha prispievať k ochrane životného prostredia, ktorá je jedným z dôležitých atribútov nášho zodpovedného podnikania. Ako spoločensky zodpovedná firma oceňujeme odborné služby a poradenstvo, ktoré nám ENVI - PAK poskytuje. Vzájomná spolupráca nám pomáha napĺňať nielen ciele v oblasti recyklácie, ale umožňuje tak dať ďalšiu šancu obalom našich výrobkov.
ATC - JR, s. r. o.
BALTAXIA, s. r. o. , spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK 16 rokov. Dlhoročná spolupráca nás presvedčila, že spoločnosť ENVI - PAK je spoľahlivým partnerom v obchodnom vzťahu. Otázky, ktoré vznikali počas spolupráce, boli zrozumiteľné vysvetlené, ako po obchodnej stránke, tak po odbornej. Oceňujeme zavedenie elektronickej Zákazníckej zóny. Profesionalitu v odpadovom hospodárstve a záujem o životné prostredie si všímame aj na mienkotvornom denníku, kde je ENVI - PAK partnerom webu smeti.sme.sk.
BALTAXIA, s. r. o.
V spoločnosť AJ Metal Design, a. s. , si uvedomujeme zodpovednosť za obaly, v ktorých naše výrobky opúšťajú výrobný závod. Zodpovedným prístupom prispievame k ochrane životného prostredia. Našu víziu, a tiež legislatívou stanovené povinnosti, nám od roku 2008 úspešne pomáha plniť spoločnosť ENVI - PAK. Pozitívne vnímame ochotu a odbornosť pracovníkov v oblasti svojej pôsobnosti. Okrem iného oceňujeme organizovanie odborných seminárov, na ktorých si prídu na svoje začiatočníci, ale aj skúsení odborníci v oblasti odpadového hospodárstva.
AJ Metal Design
Naša spolupráca so spoločnosťou ENVI - PAK funguje ideálne, a to predovšetkým vďaka bezproblémovej komunikácii, vrátane podávania aktuálnych legislatívnych informácií a poradenstva kedykoľvek je treba.
Hipp
Vďaka sedemročnej spolupráce s OZV ENVI - PAK má spoločnosť SONY istotu plnenia všetkých legislatívnych požiadaviek. Spoločnosť Sony uskutočňuje iniciatívy, ktoré vedú k zlepšovaniu životného prostredia v súlade so svojimi environmentálnymi zásadami a cieľmi a vďaka spolupráci s OZV ENVI - PAK, ktorá nám pomáha napĺňať ciele v oblasti recyklácie obalových a neobalových produktov sa nám v tom darí aj na Slovensku.
SONY
Skupina Sanofi patrí k svetovým lídrom v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, a preto je snaha pomôcť druhým veľmi silne zakódovaná v našej DNA. Záleží nám nielen na zdraví ľudí, ale aj na prostredí, v ktorom žijú. Keďže nás k tejto myšlienke viažu aj legislatívne predpisy v oblasti recyklačnej politiky, rozhodli sme sa spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI - PAK, ktorej odbornosť nám napomáha pri plnení našich záväzkov už od roku 2006. Tento proces je náročný a vo veľkej miere závisí aj od samotných užívateľov našich produktov. Ceníme si preto prácu ENVI - PAK, ktorá prostredníctvom projektov edukuje spoločnosť ohľadom zberu, triedenia a recyklácie odpadov z obalov od liekov. Vyzdvihnúť chceme aj mimoriadne ochotný a promptný prístup pracovníkov klientského oddelenia, ktorí nás pravidelne informujú o zmenách v zákone a sú nám k dispozícii v prípade akýchkoľvek požiadaviek. Spoločnosť ENVI - PAK je pre nás spoľahlivým partnerom a sme radi, že môžme spoločne robiť Slovensko krajším a zdravším miestom pre život.
Sanofi
Spoločnosť Den Braven SK s.r.o. ako jedna z prvých obchodných spoločností pôsobiacich na Slovensku vstúpila do systému spätného odberu odpadov pod záštitou spoločnosti ENVI - PAK a. s. a je oprávnená používať symbol Zeleného bodu na svojich výrobkoch a propagačných materiáloch. Na spolupráci s ENVI-PAK si vážime vysokú profesionalitu a komplexnú činnosť – zber, zhodnotenie, recyklácia odpadu – osveta, vzdelávanie, propagácia, poradenstvo, pretože nám pomáha aby sme svojou činnosťou minimálne zaťažovali naše životné prostredie z pohľadu výrobcu, ale aj spotrebiteľa.
Den Braven SK s. r. o.
Naša spoločnosť si uvedomujeme dopad svojich činností a produktov na životné prostredie. Zavádzanie oblasti zákonných predpisov v odpadovom hospodárstve do praxe je náročnou úlohou, aj preto naše rozhodnutie spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI - PAK, ktorá je už dlhodobo etablovaná na Slovensku v oblasti triedeného zberu odpadov sa ukázalo ako správny krok. Vysoko hodnotíme, ochotu, profesionalitu a odbornosť pracovníkov ENVI - PAK, ako aj pravidelné informácie o zmenách v legislatíve.
Pannon Food Slovakia s. r. o.
Spoločnosť MARESI Foodbroker s.r.o., ako dovozca a distribútor potravín a nepotravinových výrobkov, sa snaží pristupovať k životnému prostrediu zodpovedne a dodržiavať všetky normy dané európskou legislatívou. Na základe týchto kritérií sme si ako partnera v oblasti zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov vybrali spoločnosť ENVI - PAK, s ktorou spolupracujeme už niekoľko rokov. Oceňujeme hlavne ich korektný prístup, odbornosť, flexibilitu a to, že sa na nich môžeme spoľahnúť, či už je to v rámci odborného poradenstva alebo pri informovaní o zmenách v zákonoch týkajúcich sa obalov a odpadov.“
MARESI Foodbroker s. r. o.