Referencie
Spoločnosť Kofola pristupuje ku svojim produktom zodpovedne vo všetkých fázach ich životného cyklu, vrátane likvidácie odpadov z obalov nápojov. Preto sme už niekoľko rokov klientom oprávnenej organizácie ENVI-PAK, ktorá komplexne rieši nielen naše povinnosti vyplývajúce z obalovej legislatívy, ale efektívne rozvíja aj separovaný zber odpadov z obalov na Slovensku. Sme radi, že máme po boku takého silného partnera.
Kofola, a. s., Rajecká Lesná
Spoločnosť Tetra Pak si zvolila systém ENVI-PAK, pretože ho považuje za najlepší na Slovensku. Systém zberu, zhodnocovania a recyklácie ZELENÝ BOD na Slovensku prevádzkovaný oprávnenou organizáciou ENVI-PAK je pre nás garanciou správneho plnenia legislatívnych povinností, o čom svedčia úspešné výsledky kontrol Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Jedným z dôvodov je i to, že ENVI-PAK vedú firmy, ktoré majú skúsenosti s podobnými systémami zo zahraničia. Zapojenie oprávnenej organizácie ENVI-PAK do celoeurópskej organizácie PRO EUROPE zaručuje využívanie medzinárodného know-how a odporúčaní stabilných zahraničných systémov.
Tetra Pak, a.s.
So spoločnosťou ENVI-PAK spolupracujeme na slovenskom trhu už niekoľko rokov a aj prostredníctvom týchto riadkov by sme sa chceli ENVI-PAKU poďakovať za mimoriadne profesionálny prístup, ktorý nám pomáha napĺňať jeden z našich najdôležitejších cieľov - správať sa environmentálne k nášmu životnému prostrediu. Naša spoločnosť prevádzkuje vendingové automaty v 24 krajinách Európy, a v každej z týchto krajín mimoriadne dbáme na spokojnosť zákazníka. Naším krédom nie je “iba” ponúkať veľmi kvalitný produkt a službu, ale tiež zabezpečiť, aby sa odpad, ktorý vznikne, bezpečne zlikvidoval a nezaťažoval životné prostredie. Na Slovensku sa nám to darí zabezpečiť práve vďaka ENVI-PAKU.
AS Selecta, s. r. o.
Spoločnosť Bramac - strešné systémy šetrí životné prostredie nielen svojimi environmentálne vhodnými produktmi a produktmi na využitie slnečnej energie, ale aj aktívne pristupuje k separácii, zberu odpadov a ich zhodnoteniu. Donedávna sme si zber realizovali sami a vieme, aká náročná a mravčia práca to je. Už rok spolupracujeme s firmou ENVI-PAK a ceníme si jej nasadenie, profesionalitu a ústretovosť vo vzťahu k zákazníkovi i k životnému prostrediu. So spoločnosťou ENVI-PAK máme zatiaľ len pozitívne skúsenosti, či už z právneho poradenstva ohľadne platnej legislatívy, osobného prístupu k zákazníkovi a v neposlednom rade aj dodržiavania vopred dohodnutých podmienok spolupráce. Dúfam, že naša spolupráca bude takto pokračovať i naďalej.
Bramac
Keďže portfólio výrobkov našej spoločnosti tvoria nealkoholické nápoje balené prevažne do plastových a tetrapakových obalov, nesieme o niečo vyššiu zodpovednosť za znečisťovanie životného prostredia. Vďaka spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK je nám ale umožnené plniť si bezproblémovo naše záväzky v zmysle legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa environmentálnej politiky na Slovensku a v rámci EU. Spolupráca s firmou ENVI-PAK taktiež napomáha k zvyšovaniu ekologického povedomia našich zamestnancov.
RAUCH Slovensko, s. r. o.