Referencie
So spoločnosťou ENVI - PAK, a. s spolupracujeme na slovenskom trhu už niekoľko rokov a aj prostredníctvom týchto riadkov by sme sa chceli ENVI - PAKU poďakovať za mimoriadne profesionálny prístup, ktorý nám pomáha napĺňať jeden z našich najdôležitejších cieľov - správať sa environmentálne k nášmu životnému prostrediu. Spoločnosť ARIES operuje na európskych trhoch už vyše 25 rokov. História spoločnosti začala v roku 1991, kedy sa jej zakladatelia vrhli do smelého podnikateľského plánu vybudovať na zelenej lúke výrobňu pančuchového tovaru, a to v podkrkonošskej obci Studenec.. Okrem našich produktov a služieb je potrebné tiež zabezpečiť, aby sa odpad, ktorý vznikne, bezpečne zlikvidoval a nezaťažoval životné prostredie. Na Slovensku sa nám to darí zabezpečiť práve vďaka ENVI - PAKU.
ARIES, a.s.
Spolupráca so spoločnosťou ENVI - PAK je na veľmi dobrej úrovni. Vysoko pozitívne hodnotím aj komunikáciu s nimi, ich prístup je veľmi ústretový, požadované informácie a poradenstvo v prípade potreby sú veľmi rýchle a včasné. U nás v závode Levické Mliekarne, a.s. bol vykonaný aj audit spoločnosťou ENVI - PAK v zastúpení pána Bakovku, ktorý prebehol na vysokej poradenskej a informačnej úrovni.
Levické Mliekarne, a.s.
V spoločnosti Borealis L.A.T Slovakia s.r.o. poskytujeme riešenia pre trvalo udržateľnú výživu plodín ako i iné ekologické riešenia, ktoré sú nevyhnutné pre rastúcu svetovú populáciu. Vďaka dlhoročnej spolupráci s organizáciou ENVI-PAK sme schopní v zmysle legislatívy hlásiť presné množstvo uvedených obalov a neobalových výrobkov. Sme taktiež vďační za ich profesionálny prístup a že nám vždy vedia pomôcť s našimi otázkami a požiadavkami. Veríme v ďalšej dlhodobej a kvalitnej spolupráci.
Borealis L.A.T Slovakia s.r.o.
Spoločnosť Rajo a.s. pristupuje k svojim produktom zodpovedne vo všetkých fázach ich životného cyklu, vrátane likvidácie odpadov z obalov. O spätný zber odpadoch z našich obalov a ich recyklácie na Slovensku sa stará Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK a.s.. Vďaka ich medzinárodnému zázemiu, stabilite a profesionalite máme garanciu, že si naše povinnosti plníme v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Tiež si vážime, že spoločnosť ENVI - PAK na seba prebrala zodpovednosť za osvetu, vzdelávanie a propagáciu separovania odpadu medzi širokou verejnosťou.
Rajo a. s.
Se společností ENVI PAK spolupracuje naše firma LINEA Slovensko od roku 2007. Velmi kladně hodnotíme ochotu, profesionalitu a odbornost vztahového manažera. Všechny odborné služby a poradenství převyšují běžný standard. Důležité pro nás je také zabezpečení informací o změnách v legislativě. Za bezproblémovou spolupráci děkujeme.
LINEA Slovensko spol. s r.o.
Pre každú slušnú spoločnosť je plnenie si legislatívnych povinností v akejkoľvek oblasti samozrejmosťou. Pre nás tomu nie je inak ani v oblasti životného prostredia. Pri výbere OZV je dôležité mať istotu, že si svoje povinnosti splníme. Preto sme si vybrali spoločnosť ENVI - PAK. Týmto výberom sme nezískali len túto garanciu, ale aj benefity v podobe legislatívneho servisu a školení. Oceňujeme aj veľmi viditeľné pôsobenie spoločnosti ENVI - PAK smerom k informovanosti, vzdelávaniu a enviroedukácii širokej verejnosti.
MILSY a. s.
So spoločnosťou ENVI - PAK, a. s spolupracujeme na slovenskom trhu už niekoľko rokov a aj prostredníctvom týchto riadkov by sme sa chceli poďakovať za mimoriadne profesionálny prístup, ktorý nám pomáha napĺňať jeden z našich najdôležitejších cieľov - správať sa environmentálne k nášmu životnému prostrediu. Odborné zázemie spoločnosti Simply You Slovakia s.r.o. tvoria skúsení manažéri a špecialisti v odbore. Spoločnosť taktiež spolupracuje s externými odborníkmi - lekármi, ktorí tiež často pôsobia ako aktívni garanti niektorých prípravkov. Logistické a operatívne zázemie spoločnosti zabezpečuje vlastný tím špecialistov a farmaceutických reprezentantov. Okrem našich produktov a služieb je potrebné tiež zabezpečiť, aby sa odpad, ktorý vznikne, bezpečne zlikvidoval a nezaťažoval životné prostredie. Na Slovensku sa nám to darí zabezpečiť práve vďaka ENVI - PAK.
Simply You Slovakia s.r.o.
BAL SLOVAKIA, s.r.o. spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK, a. s. od roku 2006. Uvedomujeme si dopad svojich činností a produktov na životné prostredie. Pri zavádzaní zákonných predpisov v odpadovom hospodárstve do praxe je rozhodnutie spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI – PAK, a. s. výbornou voľbou. Všetky odborné služby a poradenstvo, ktoré nám ENVI-PAK, a.s. poskytuje, vysoko prevyšuje bežný štandard. Na naše otázky a požiadavky reaguje promptne a bez zbytočného odkladu. Vďaka tomu si plníme všetky povinnosti, ktoré nám ukladá zákon. Vysoko hodnotíme ochotu, profesionalitu a odbornosť vzťahového manažéra ENVI – PAK, a. s. ako aj pravidelné informácie o zmenách v legislatíve.
BAL SLOVAKIA, s.r.o.
Naša spoločnosť si uvedomujeme dopad svojich činností a produktov na životné prostredie. Zavádzanie oblasti zákonných predpisov v odpadovom hospodárstve do praxe je náročnou úlohou, aj preto naše rozhodnutie spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI – PAK, a. s., ktorá je už dlhodobo etablovaná na Slovensku v oblasti triedeného zberu odpadov sa ukázalo ako správny krok. Vysoko hodnotíme, ochotu, profesionalitu a odbornosť pracovníkov ENVI – PAK, a. s., ako aj pravidelné informácie o zmenách v legislatíve.
HARTMANN - RICO a.s.
So spoločnosťou ENVI - PAK, a.s. spolupracujeme už od roku 2008. Poskytuje nám odborné poradenstvo a legislatívny servis v oblasti triedeného zberu odpadov z obalov. Vďaka ochrannej známke ZELENÝ BOD na obaloch výrobkov deklarujeme, že naša spoločnosť HECHT SK, spol. s r.o. má zodpovedný vzťah k životnému prostrediu a zároveň rozvíjame systém zbierania a zhodnocovania odpadov z obalov. Pozitívne hodnotíme pravidelné informácie o zmenách v legislatíve a upozorňovanie na kvartálne zasielanie výkazov. Oceňujeme prístup a dobrú komunikáciu s pánom Bakovkom, fungujúce služby a schopnosť dohodnúť sa aj pri niektorých neočakávaných situáciách, ktoré bolo potrebné v priebehu rokov vyriešiť.
HECHT SK, spol. s.r.o.