Zoznam katastrálnych území a ich častí, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého
Podľa § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je jednou z povinností držiteľa odpadu zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach

Podľa § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je jednou z povinností držiteľa odpadu zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach. Znenie zatiaľ neschváleného návrhu vykonávacej vyhlášky k zákonu o odpadoch obsahuje zoznam katastrálnych území a ich častí, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého. Predpokladané nadobudnutie účinnosti zoznamu lokalít s výskytom medveďa hnedého je 1. júl 2016.

Katastrálne územia a ich časti, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého stiahnete tu 

Viac vám s plnením povinností pomôže spoločnosť ENVI - PAK, najväčšia OZV na Slovensku.


Banskobystrický kraj

okres Banská Bystrica

§  Baláže – celé katastrálne územie

§  Banská Bystrica – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Laskomer

§  Brusno – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Sopotnická dolina

§  Donovaly – celé katastrálne územie

§  Hiadeľ – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

§  Kordíky – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce

§  Kostiviarska – celé katastrálne územie

§  Králiky – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce

§  Lučatín – celé katastrálne územie

§  Medzibrod – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Vyvieranica, Baňa, Torysa, Požarina a Sokol

§  Moštenica – celé katastrálne územie

§  Motyčky – celé katastrálne územie

§  Podkonice – celé katastrálne územie

§  Pohronský Bukovec – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

§  Priechod – celé katastrálne územie

§  Riečka – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce

§  Sásová – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce

§  Selce – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Čachovo a Fugerov dvor

§  Staré hory – celé katastrálne územie

§  Harmanec – celé katastrálne územie

§  Dolný Harmanec – celé katastrálne územie vrátane rekreačnej oblasti Kráľova Studňa

§  Špania Dolina – celé katastrálne územie

§  Tajov – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce

§  Turecká – celé katastrálne územie

§  Uľanka – celé katastrálne územie

 

okres Brezno

§  Bacúch – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

§  Beňuš – celé katastrálne územie

§  Braväcovo – celé katastrálne územie

§  Brezno – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Halny,  Banisko a Breznianska Skalka

§  Bystrá – celé katastrálne územie

§  Čierny Balog – celé katastrálne územie

§  Dolná Lehota – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Krpačovo

§  Heľpa – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice a zastavané územie obce v časti Čiertaž

§  Horná Lehota – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Krpačovo

§  Hronec – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce

§  Jarabá – celé katastrálne územie

§  Jasenie – celé katastrálne územie

§  Malužiná – celé katastrálne územie

§  Michalová – celé katastrálne územie

§  Mýto pod Ďumbierom – celé katastrálne územie

§  Osrblie – celé katastrálne územie

§  Pohorelá – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice a zastavané územie obce v časti Dedinská

§  Pohronská Polhora – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačnej oblasti Zbojská

§  Polomka – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

§  Ráztoka – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti 500 metrov od jeho hranice

§  Šumiac – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice a zastavané územie obce v časti Červená Skala

§  Telgárt – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice a zastavané územie obce v časti Pusté Pole

§  Valaská – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Stará Valaská a Piesok

§  Vaľkovňa – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce

§  Závadka nad Hronom – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

 

okres Detva

§  Detva – časť katastrálneho územia severne od hranice zastavaného územia obce 

§  Dúbravy – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti osada Iviny

§  Hriňová – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v miestnych častiach Krivec, Riečka, Priehalina, Zánemecká a Pivnička a osady Snohy a Vrchslatina

 

okres Revúca

§  Muránska Huta – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v rekreačnej oblasti Predná Hora

 

okres Rimavská Sobota

§  Tisovec – celé katastrálne územie okrem zastavaného územia a zastavané územie obce v časti Bánovo

Prešovský kraj

 

okres Poprad

§  Batizovce – celé katastrálne územie

§  Gerlachov – celé katastrálne územie

§  Liptovská Teplička – celé katastrálne územie

§  Lučivná – celé katastrálne územie

§  Mengusovce – celé katastrálne územie

§  Nová Lesná – celé katastrálne územie

§  Starý Smokovec – celé katastrálne územie

§  Štôla – celé katastrálne územie

§  Štrba – celé katastrálne územie

§  Štrbské Pleso – celé katastrálne územie

§  Tatranská Javorina – celé katastrálne územie

§  Tatranská Lomnica – celé katastrálne územie


Žilinský kraj

okres Dolný Kubín

§