OZV ENVI - PAK MÁ NAJVÄČŠÍ PODIEL NA SLOVENSKOM TRHU
Povinnosť registrácie je podľa zákona o odpadoch jednou zo základných povinností výrobcov. Pre každý vyhradený výrobok vznikol osobitný Register výrobcov vyhradeného výrobku.

Spoločnosť ENVI - PAK tým, že sa postarala o 220-tisíc ton vyhradených výrobkov (43%), zabezpečila splnenie zberového podielu a limitov pre výrobcov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu. Tým potvrdila pozíciu najvýznamnejšieho hráča na slovenskom trhu.

ENVI - PAK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov na Slovensku.
ENVI - PAK je silná a stabilná spoločnosť, ktorá sa nepohybuje v červených číslach.

Sme najskúsenejšou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku a ponúkame svojimi službami pridanú hodnotu. Radi využijeme svoje skúsenosti vo Váš prospech. 

Pokiaľ Vás tieto informácie zaujali, ponúkame Vám osobné stretnutie, alebo odpovieme na Vaše otázky telefonicky (tel.: 02 333 227 22) či e-mailom (customer@envipak.sk).